Zrób badanie lekarskie na prawo jazdy online bez wychodzenia z domu. Teraz to możliwe i zgodne z prawem. Żeby zrobić badanie lekarskie na prawo jazdy przez internet wejdź tutaj: Badania Lekarskie On-line.

To łatwe i bez kolejek!

Wypełniasz ankietę. Lekarz kontaktuje się z tobą telefonicznie. Otrzymujesz orzeczenie lekarskie!

Zrób badanie lekarskie on-line
badanie lekarskie na prawo jazdy online to bezpieczne i wygodne rozwiązanie

Wiesz, że możesz zarobić? To proste dołącz do naszego programu poleceń i zarabiaj za każde polecenie. Polecaj i zarabiaj na każdym poleceniu badań lekarskich na prawo jazdy przez internet lub pakietu Prawko.pl.

 

Zarabiaj na polecaniu Prawko.pl
polecaj Prawko.pl i badania lekarskie na prawo jazdy online

Jeśli jeszcze masz wątpliwości, poniżej kilka faktów z przepisów, które świadczą o tym, że to legalne rozwiązanie.

Art. 2 [Wykonywanie zawodu lekarza]
1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.
2. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych w ust. 1, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.

Dodatkowo nowelizacja dodała:
4. Lekarz, lekarz dentysta może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Art. 42. [Orzekanie o stanie zdrowia pacjenta; wystawianie recept]
1. Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Należy pamiętać, iż badanie musi być realizowane przez uprawiony podmiot i być zgodne z ustawą o kierujących pojazdami i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U., poz. 1659).
Michał Łydka
radca prawny

Skip to content