v3_l1t1_03_007_pojecia007_01.jpg

Pobocze to część drogi przyległej do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Przeczytaj również:

Droga

Skip to content