Wiadomości ogólne i Pojęcia podstawowe

Szczególna ostrożność- miejsca niebezpieczne

https://cdn.e-kierowca.pl/media/video/v3_l1t1_13_112_ostroznosc020.mp4   Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo. Zobowiązują one uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Przeczytaj również: Szczególna ostrożność- definicja

Niedostateczna widoczność

https://cdn.e-kierowca.pl/media/video/v3_l1t1_07_082_pojecia082_video.mp4   Niedostateczna widoczność to widoczność występująca od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu.

Hierarchia znaków i sygnałów drogowych

https://cdn.e-kierowca.pl/media/video/v3_l5t1_05_042_hierarchia042.mp4   Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu. Przeczytaj więcej o hierarchii znaków i sygnałów drogowych : Hierarchia znaków i sygnałów drogowych

Dr Prawko wyjaśnia

Dr Prawko odpowiada: Czy w tej sytuacji, zmieniając pas ruchu, masz obo…

Czy w tej sytuacji, zmieniając pas ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Czy chcąc wysadzić pasażera, masz prawo zatrzymać …

Czy chcąc wysadzić pasażera, masz prawo zatrzymać pojazd na jezdni w miejscu, w którym się teraz znajdujesz?

Dr Prawko odpowiada: Czy za tym znakiem masz prawo wyprzedzić pojazd up…

Czy za tym znakiem masz prawo wyprzedzić pojazd uprzywilejowany?

Wszystkie kategorie wpisów

Nowe przepisy drogowe od 17 września

Od 17 września kierowców obowiązują nowe przepisy drogowe. Znacznie łatwiej będzie można stracić prawo jazdy. Została zwiększona liczba punktów karnych za wykroczenia drogowe.  Za niektóre wykroczenia drogowe  kierowcy jednorazowo będą mogli otrzymać, aż 15 punktów karnych. Wprowadzone zmiany mają na celu zarówno poprawę stanu bezpieczeństwa jak i ograniczenie liczby ofiar wypadków. Co jeszcze zmieniło się …
Continue reading Nowe przepisy drogowe od 17 września

Szczególna ostrożność- przejazd dla rowerzystów

https://cdn.e-kierowca.pl/media/video/v3_l1t1_13_106_ostroznosc014.mp4   Szczególna ostrożność obowiązuje także kierującego pojazdem, który zbliża się do przejazdu dla rowerzystów. Przeczytaj również: Szczególna ostrożność- definicja

Szczególna ostrożność- miejsca niebezpieczne

https://cdn.e-kierowca.pl/media/video/v3_l1t1_13_112_ostroznosc020.mp4   Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo. Zobowiązują one uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Przeczytaj również: Szczególna ostrożność- definicja

Niedostateczna widoczność

https://cdn.e-kierowca.pl/media/video/v3_l1t1_07_082_pojecia082_video.mp4   Niedostateczna widoczność to widoczność występująca od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu.

Hierarchia znaków i sygnałów drogowych

https://cdn.e-kierowca.pl/media/video/v3_l5t1_05_042_hierarchia042.mp4   Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu. Przeczytaj więcej o hierarchii znaków i sygnałów drogowych : Hierarchia znaków i sygnałów drogowych

Szczególna ostrożność- przejazd kolejowy

https://cdn.e-kierowca.pl/media/video/v3_l1t1_13_107_ostroznosc015.mp4   Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim. Przeczytaj również: Szczególna ostrożność- definicja

Szczególna ostrożność- przejście dla pieszych

https://cdn.e-kierowca.pl/media/video/v3_l1t1_03_037_pojecia037_video.mp4   Dojeżdżając do przejścia dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność.   Przeczytaj również: Szczególna ostrożność- definicja

Jezdnia- definicja

https://cdn.e-kierowca.pl/media/video/v3_l1t1_03_002_pojecia002_video.mp4   Jezdnia to część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. Określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni. Z poniższego artykułu  dowiesz się czym jest pas ruchu Pas ruchu- definicja

Zatrzymanie pojazdu

https://cdn.e-kierowca.pl/media/video/v3_l1t1_07_080_pojecia080_video.mp4   Zatrzymanie pojazdu to unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż jedną minutę oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów. Przeczytaj również o postoju

Co nie jest skrzyżowaniem

https://cdn.e-kierowca.pl/media/video/v3_l1t1_03_018_pojecia018_video.mp4   Przecięcie drogi twardej z gruntową nie jest skrzyżowaniem. Również wjazd do posesji nie jest skrzyżowaniem. Przeczytaj również: Droga twarda Droga gruntowa