Egzamin na prawo jazdy

Zaczynamy !

Aby zdać egzamin na prawo jazdy, musisz tylko wiedzieć o kilku formalnościach i obowiązkach.

Wizyta u lekarza

Proces uzyskiwania uprawnień należy rozpocząć od wizyty u lekarza uprawnionego do badania kandydatów na kierowców, który, po przeprowadzeniu badania, wyda orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii.
Lekarza uprawnionego do badania kierowców możesz wybrać sobie samodzielnie lub skontaktować z ośrodkiem szkolenia kierowców, jeżeli wiesz, w którym OSK będziesz się szkolić. Często szkoły jazdy współpracują z lekarzami i także mogą pomóc w zorganizowaniu badania. Koszt takiego badania wynosi obecnie 200 zł. Orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami będzie niezbędne w urzędzie, gdy zawnioskujesz o wydanie numeru PKK.

Fotografia do prawa jazdy

Do wniosku o wydanie prawa jazdy należy dołączyć kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zdjęcie może być w postaci cyfrowej na zewnętrznym nośniku danych.

Złożenie wniosku i założenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy i założenie profilu kandydata na kierowcę jest konieczne przed zapisaniem się na kurs. Kandydat na kierowcę musi się zgłosić do wydziału komunikacji, właściwego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek z wymaganymi załącznikami. Numer założonego profilu pozwoli zapisać się na kurs prawa jazdy w wybranym ośrodku lub egzamin w WORDzie.

Składanie wniosku

Wniosek o wydanie prawa jazdy składamy we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu – złóż wniosek w urzędzie miasta. Jeśli mieszkasz w Warszawie – złóż wniosek w urzędzie dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania; w pozostałych wypadkach PKK uzyskasz w swoim starostwie.

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy (otrzymasz go w urzędzie, ale możesz pobrać go także wcześniej i udać się do urzędu już z wypełnionym wnioskiem – POBIERZ TUTAJ
 • orzeczenie lekarskie
 • aktualne zdjęcie
 • dowód osobisty albo paszport
 • kserokopię dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię
 • pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli w momencie składania wniosku nie masz ukończonych 18 lat (rodzic albo opiekun prawny musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy)
 • jeżeli ubiegasz się o uprawnienia na „wyższe” kategorie prawa jazdy, wymagane będzie również orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – chodzi o prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo w sytuacji gdy starosta skierował cię na badania psychologiczne.

Po złożeniu wniosku właściwy urząd wyda zaświadczenie z numerem Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Wniosek o wydanie prawa jazdy – wraz z załącznikami – można do wydziału komunikacji przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty, wówczas urząd odeśle zaświadczenie o nadaniu numeru PKK.

Wniosek złożyć możesz także online. W takim przypadku musisz pamiętać, że wymagane jest posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Po zdaniu egzaminu państwowego na prawo jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł (100 zł za wydanie prawa jazdy i 50 groszy opłaty manipulacyjnej). Dopiero po tym, jak okażemy dowód wpłaty na powyższą sumę, dokument zostanie zamówiony, a my będziemy mogli go odebrać.

Mam PKK. Zaczynam szkolenie.

Szkolenie na prawo jazdy składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Kandydat na kierowcę ma prawo do samodzielnej nauki teorii. Wówczas z numerem PKK udaje się od razu do WORD, w którym zapisuje się na państwowy egzamin teoretyczny określonej kategorii prawa jazdy. Gdy wybierzesz tę opcję, najpierw należy zdać w WORD egzamin teoretyczny, a dopiero później udać się do ośrodka szkolenia kierowców na zajęcia praktyczne.

Prawko.pl to idealne miejsce, w którym przygotujesz się do egzaminu teoretycznego. Dajemy dostęp do kursu i testów na prawo jazdy na wybraną liczbę dni:

 • Możesz korzystać ze wszystkich materiałów jako źródła powtórki przed egzaminem
 • Masz możliwość rozwiązania egzaminu
 • Przygotowaliśmy specjalne pakiety kursu na prawo jazdy online oraz testów, które znajdziesz TUTAJ

Mając numer PKK:

 • Uczysz się teorii proponowanymi przez nas metodami, Kolejność działań (po uzyskaniu numeru PKK) w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach teoretycznych w ośrodku szkolenia kierowców: w ulubionym miejscu, we własnym tempie i na dowolnym urządzeniu (komputer, smartfon, tablet).
 • Gdy już opanujesz teorię i z powodzeniem rozwiązujesz testy, udajesz się z numerem PKK do WORD i zapisz się na egzamin teoretyczny.
 • Uzyskujesz pozytywny wynik egzaminu.
 • Udajesz się z numerem PKK do ośrodka szkolenia kierowców i rozpoczynasz szkolenie praktyczne, które obejmuje 30 godzin nauki jazdy.
 • Po zakończonym szkoleniu praktycznym i zdanym egzaminie wewnętrznym przeprowadzonym przez ośrodek szkolenia kierowców, udajesz się ponownie do WORD i zapisujesz się na państwowy egzamin praktyczny.
 • Pamiętaj o przybyciu na egzamin w wyznaczonym terminie. Pamiętaj o obowiązku posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu pozostaje jedynie uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy i oczekiwanie na odbiór dokumentu w wydziale komunikacji, czyli miejscu, w którym uzyskałeś swój numer PKK.

Pamiętaj, jeśli nie chcesz uczyć się teorii samodzielnie, numer PKK upoważnia Cię do zapisania się na pełny kurs prawa jazdy (teoria + praktyka) w ośrodku szkolenia kierowców:

 • Udajesz się z numerem PKK do ośrodka szkolenia kierowców i zapisujesz się na kurs
 • Realizujesz program szkolenia w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych, zgodny wymogami ośrodka szkolenia kierowców. Szkolenie obejmuje 30 godzin teoretycznych (po 45 minut) i 30 godzin praktycznych (60 minut).
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców, udajesz się z numerem PKK do WORD i zapisz się na egzamin państwowy. Możesz zapisać się zarówno na egzamin teoretyczny, jak i praktyczny w jednym terminie (oba egzaminy wyznaczone na ten sam dzień). Masz także możliwość rozdzielić oba egzaminy na dwa różne terminy i najpierw zapisać się na egzamin teoretyczny. Dopiero po uzyskaniu wyniku pozytywnego z teorii możesz się następnie umówić na egzamin praktyczny. Rozwiązanie to jest „bezpieczniejsze” i może okazać się tańsze, bowiem w przypadku umówionego dwóch egzaminów w jednym terminie i uzyskaniu wyniku negatywnego z teorii, zapisanie się na kolejny egzamin wiązało się będzie z uiszczeniem opłaty za cały egzamin (opłata za niewykorzystany egzamin praktyczny przepada). W razie umówienia się na każdy egzamin osobno, wnosi się opłatę stosowną do zakresu egzaminu, co w razie niepowodzenia na teorii w rezultacie okaże się korzystniejsze.
 • Pamiętaj o przybyciu na egzamin w wyznaczonym terminie. Pamiętaj o obowiązku posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub.
 • Gdy zdasz egzamin na prawo jazdy, WORD wyśle stosowną informację do właściwego urzędu. O tym, czy prawo jazdy jest już gotowe do odbioru dowiedzieć się możesz TUTAJ. Pamiętaj, że wydanie prawa jazdy uzależnione od wniesienia opłaty za wydanie dokumentu. Obecnie opłata ta wynosi 100,50 zł. Pamiętaj, dopóki nie uiścisz tej opłaty, wydział komunikacji nie zamówi dokumentu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nie ma możliwości dokonania opłaty za wydanie prawa jazdy przy jego odbiorze. Opłaty dokonać możesz w kasie urzędu lub przelewem ( numer rachunku dostępny jest w urzędzie), jednak z potwierdzeniem dokonania wpłaty (zarówno w kasie, jak i przelewem) należy udać się do stanowiska obsługującego sprawy związane z prawem jazdy, czyli do tych samych stanowisk, przy których załatwia się numer PKK. Prawo jazdy będzie gotowe najpóźniej po 9 dniach roboczych od dnia, w którym urząd dostał potwierdzenie opłaty za prawo jazdy. Pamiętaj, by udając się po odbiór prawa jazdy posiadać przy sobie dokument tożsamości – najlepiej dowód osobisty lub paszport. Istnieje możliwość odbioru dokumentu za pośrednictwem poczty, jednak wolę taką należy określić we wniosku o wydanie prawa jazdy, który złożono w urzędzie na początku drogi do prawa jazdy. Jeżeli ubiegasz się o kolejną kategorię, w takim przypadku do urzędu należy wcześniej odesłać „stare” prawo jazdy”.

UWAGA: Nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy. Jeśli zdasz egzamin, ale jeszcze nie masz prawa jazdy – nie możesz prowadzić pojazdów.