CZĘSTE PYTANIA

Najlepszym sposobem na przygotowanie do egzaminu jest przeglądanie po kolei wszystkich pytań po modułach i skorzystanie z opcji “oznacz jako trudne” kiedy udzielisz złej odpowiedzi. Dzięki temu po przerobieniu wszystkich pytań będziesz mieć możliwość powrotu jedynie do tych, które sprawiły Ci trudności.
Na koniec możesz sprawdzić swoją wiedzę poprzez rozwiązywanie przykładowego egzaminu.

Podstawą do zapewnienia sobie większego spokoju w czasie egzaminu jest dokładne zapoznanie się z wszystkimi pytaniami egzaminacyjnymi. Rzetelne przygotowanie może stanowić podstawę, dzięki której poradzimy sobie lepiej z sytuacją stresową. Zapisz się na egzamin dopiero wtedy, kiedy poznasz wszystkie pytania.

Pamiętaj! Niezdany egzamin to nie koniec świata i wielu osobom w dużym stresie zdarza się mieć negatywny wynik. Procentowe podsumowania sporządzane przez WORD wskazują, że jedynie ok. co 3 kursant zalicza egzamin za pierwszym razem. Ważne, aby się nie poddawać i osiągnąć wymarzony cel- zdobyć prawo jazdy!

Procedura zaczyna się od złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wyrobienia profilu kandydata na kierowcę w starostwie powiatowym. Następnie należy zapisać się na szkolenie w OSK albo na egzamin w WORD.

Oto lista niezbędnych dokumentów, które trzeba złożyć, aby uzyskać profil kandydata na kierowcę:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań (tzn. oświadczenie o przebywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu przesłanek o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 1-5 ustawy;
 • prawo jazdy nie może być wydane osobie:
  • u której stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (w wyniku badania lekarskiego)
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
  • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy
  • posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem
  • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz, jeśli wymagane, orzeczenie psychologiczne
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiadamy.

We wskazanym przypadku zmienia się jedynie miejsce, do którego udajemy się po uzyskaniu profilu kandydata na kierowcę. Zamiast do OSK należy wybrać się do  WORD i zapisać na egzamin. Ważne: jeśli decyzję o wcześniejszym przystąpieniu do państwowego egzaminu teoretycznego podejmuje osoba już zapisana na kurs, wybrany przez tą osobę OSK będzie musiał zgłosić przerwanie szkolenia w celu zwolnienia profilu kandydata na kierowcę.

Aby OSK mógł zwolnić kursanta z zajęć teoretycznych, musi on mieć w PKK wpis o uzyskaniu pozytywnego wyniku państwowego egzaminu teoretycznego w momencie, w którym OSK przyjmuje daną osobę na kurs.

Tak, możliwość zwolnienia z części teoretycznej szkolenia dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy.

Uzyskanie pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego jest warunkiem zwolnienia z części teoretycznej szkolenia, jednak prawo nie ogranicza ilości podejść do tego egzaminu. Można śmiało spróbować ponownie.

Informacja o uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z części teoretycznej zostanie wprowadzona przez WORD do PKK i w ten sposób informacja trafia do OSK.

Tak, kursant który nie korzysta ze zwolnienia z części teoretycznej kursu musi zdać również wewnętrzny egzamin teoretyczny.

Nie. Państwowy egzamin z części teoretycznej jest taki sam niezależnie od tego czy kursant przygotowuje się do niego we własnym zakresie czy w ramach kursu prowadzonego w OSK.

Wiedza teoretyczna z zakresu pierwszej pomocy i ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy to dwie osobny kwestie.

Wiedza teoretyczna jest sprawdzana na egzaminie teoretycznym i można się do tego przygotować we własnym zakresie. Umiejętności udzielania pierwszej pomocy są kształcone pod okiem ratownika w OSK.

Ważne: ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy są obowiązkowe także w przypadku, w którym kursanci są zwolnieni z części teoretycznej kursu.

Egzamin państwowy z części teoretycznej: 50 zł

Egzamin państwowy z części praktycznej dla prawa jazdy kategorii:

 • AM, A1, A2, A,  B, B1, C1, D1, T: 200 zł
 • C, D,  C1+E, C+E, D1+E, D+E: 250 zł

Z prawko.pl można korzystać na wielu urządzeniach. Na komputerze można korzystać z przeglądarki internetowej, natomiast na urządzeniach mobilnych zachęcamy do pobrania aplikacji, która jest dostępna na system android jak również iOS.

Tak. Wszystkie pakiety zawierają te same materiały szkoleniowe. Każdy z pakietów zawiera dostęp do wykładów, podręcznika online, testów oraz egzaminu. Różnią się jedynie czasem trwania subskrypcji.

Dostęp do pełnej bazy pytań jest aktywny do momentu wygaśnięcia subskrypcji. Czas trwania subskrypcji można sprawdzić przechodząc do zakładki “moje konto”, w której znajdują się informacje o koncie.

Tak, od wykładu 5 w godzinach 19:30 – 20:15, na naszym messengerze Teoria na prawo Jazdy z Prawko.pl oraz na Discordzie prawko.pl jest dostępny wykładowca. Są to konsultacje, które gwarantują obustronną komunikację.

Wykupując pakiet na stronie prawko.pl otrzymujesz dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych, które proponujemy, dlatego też nie masz ograniczeń co do użytkowania podręcznika online. Jeśli otrzymujesz dostęp od ośrodka szkolenia, często bywa tak, że przydziela Ci dostęp jedynie do testów i egzaminu. Rozwiązaniem jest wykupienie we własnym zakresie pakietu na stronie prawko.pl

Na stronie prawko.pl znajdują się materiały szkoleniowe na kategorię prawo jazdy: A, B, C, D, T

Kurs teoretyczny na stronie prawko.pl trwa 10 dni. Wykłady odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 18.00. Kalendarium wykładów dostępne jest na stronie głównej prawko.pl

Jest to kurs online. Na stronie prawko.pl posiadmy wykłady on-line na żywo, materiały do nauki na prawo jazdy kategorii A, B, C, D, T, testy z pytaniami z egzaminu państwowego oraz symulację egzaminu państwowego z teorii na prawo jazdy.

Na ten moment istnieją dwie metody szkolenia: kurs w ośrodku szkolenia oraz samodzielna nauka teorii. W przypadku samodzielnego przygotowania się do egzaminu przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego nie ma obowiązku ukończenia kursu w ośrodku szkolenia. Taki wymóg wystepuje tylko w przypadku podejścia do egzaminu praktycznego. Pamiętać jednak trzeba o posiadaniu numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)

Wykłady odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych.

Wykłady znajdziesz w zakładce PRZEJDŹ DO TESTÓW. Każdy wykład rozpoczyna się o godzinie 18:00. W tym czasie za pośrednictwem czatu możesz zadawać pytania.

Tak, wykłady są transmitowane na żywo od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 19:30, z wyjątkiem dni świątecznych.

Tak, wykłady, które prowadzimy na prawko.pl są zapisywane i dostępne przez cały cykl. Archiwum nagrań znajduje się w zakładce PRZEJDŹ DO TESTÓW, następnie przechodzimy do zakładki WYKŁADY, w których znajduje się przycisk WIĘCEJ TRANSMISJI.

Po zakupieniu dostępu na stronie prawko.pl otrzymujesz dostęp do podręcznika online. Podręcznik w wersji papierowej można dodatkowo zakupić na stronie https://www.szkola-jazdy.pl/produkt/multimedialny-podrecznik-kursanta-kategoria-b/

Tak. Strona Prawko.pl posiada testy i ćwiczenia z zawsze aktualną bazą pytań na egzamin państwowy teoretyczny.

Tak. Strona Prawko.pl oferuje symulację egzaminu państwowego z teorii na prawo jazdy. Egzamin próbny możesz rowiązywać bez limitu.

Płatność BLIK, przelew online, przelew tradycyjny, płatność kartą, imoje płacę później (PayPo, PragmaGO, Twisto) lub portfel elektroniczny (google pay, apple pay)

Nie, na stronie prawko.pl nie ma możliwości płatności na raty.

Tak. Z Nami ucząc się systematycznie egzamin teoretyczny zdasz za pierwszym razem!

Możesz skontaktować się z nami poprzez:
1. Messenger: Teoria na Prawo Jazdy z Prawko.pl
2. Discord: prawko.pl
3. E-mail: [email protected]
4. Kontakt telefoniczny: 660-642-630 / 605-108-602 5. Whatsapp: 784-585-015

Nie, natomiast Prawko.pl posiada możliwość autoodtwarzania dźwięku w podręczniku online.

Tak, prawko.pl wspiera osoby z niepełnosparnościami ułatwiając funkcjonalność strony poprzez możliwość zmian na stronie. Dostępne funkcje jakie posiadamy to: powiększanie/zmniejsznie tesktu, brak kolorów, wyoski/ciemny/lekki kontrast, czytelne czcionki, podkreślone linki oraz autoodtwarzanie dźwięku.

Na prawko.pl istnieje możliwość zmiany hasła do konta. Możliwe jest również przeniesienie dostępu na inne konto (bez dotychczasowych postępów).

W tym celu należy skontaktować się z działem wsparcia klienta:
1. Messenger: Teoria na Prawo Jazdy z Prawko.pl
2. Discord: prawko.pl
3. E-mail: [email protected]
4. Kontakt telefoniczny: 660-642-630 / 605-108-602
5. Whatsapp: 784-585-015

Tak, zmiany języka dokonasz po zalogowaniu się do materiałów. Wystarczy kliknąć PRZEJDŹ DO TESTÓW, a następnie w lewym górnym rogu wybrać z listy preferowany język (angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski).

Korzystając z testów na stronie prawko.pl w prawym górnym rogu przy pytaniach testowych można oznaczyć pytanie jako trudne. Jeśli jest pytanie, które jest niezrozumiałe można oznaczając tę funkcię zapisać pytania do których koniecznie chce się powrócić. Te pytania znajdują się w zakładce “egzamin” z prawej strony “Egzamin z trudnych pytań”.

Progress Check to sprawdzenie wiedzy kursanta odnośnie danej lekcji. Po zakończonym wykładzie można sprawdzić ile informacji kursant przyswoił. Jest to 20 losowo wygenerowanych pytań. Jeśli progress check będzie zaliczony dostęp zostanie automatycznie przedłużony.

W przypadku wykorzystania kuponu gdy kursant nie widzi pełnej wersji tylko DEMO, najczęsztszą przyczyną jest popełnienie błędu w adresie mailowym przy wykorzystaniu kodu. W takim przypadku kursant musi skontaktować się z działem wsparcia klienta ([email protected]) i podać kod ze zdrapki aby zweryfikować do jakiego konta został przydzielony dostęp.

Wykład zamknięty oznacza, ze jest on dostępny tylko dla użytkowników, którzy mają wykupiony dostęp na stronie www.prawko.pl We wtorki prowadzimy wykłady otwarte, czyli dla wszystkich użytkowników prawko.pl oraz dla osób, które oglądają nas na naszych social mediach: youtube, tik-tok

Wersja DEMO pojawia się w przypadku niezalogowanego użytkownika. Aby zweryfikować czy kursant jest poprawnie zalogowany na stronie głównej prawko.pl należy sprawdzić jaki przycisk widnieje w prawym górym rogu (w aplikacji należy rozwinąć trzy poziome kreski), jeżeli:

– MOJE KONTO (kiedy kursant jest zalogowany)

– ZALOGUJ/ZAREJESTRUJ (kiedy kursant jest niezalogowany)

Prawko.pl oferuje materiały przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kat. A, B, C, D, T.

Wszelkie reklamacje związane ze świadczonymi przez Operatora usługami drogą elektroniczną należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Operatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres email Użytkownika. Operator, w terminie 14 dni roboczych od chwili złożenia reklamacji, poinformuje Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego na piśmie, które zostanie wysłane na adres wskazany zgodnie z umową.

Nie. Na stronie Prawko.pl przygotujesz się do egzaminu teoretycznego.

Najlepszym sprawdzeniu wiedzy przed egzaminem państwowym jest rozwiązanie przykadowego egzaminu, który jest dostępny na stronie Prawko.pl

Nie. Aby korzystać z Prawko.pl należy posiadać dostęp do Internetu.

Materiały są aktualizowane zawsze gdy w życie wchodzą nowe przepisy.

Na naszej stronie masz możliwość wypróbowania wersji DEMO. W wersji DEMO możesz obejrzeć podglądowy wykład kategorii B, przejrzeć podręcznik w wersji elektronicznej, zapoznać się z pytaniami egzaminacyjnymi oraz rozwiązać przykładowy egzamin teoretyczny.

Tak. W tej sprawie skontaktuj się z Nami poprzez messegera Teoria na Prawo Jazdy z Prawko.pl lub drogą meilową: [email protected]. My wówczas wystawimy Ci fakturę.

Planu zmienić nie można, jednak jeśli interesuje Cię inny pakiet niż posiadasz możesz złożyć reklamację, która zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. Wówczas możesz wykupić inny pakiet, a środki z poprzedniego zakupu zostaną zwrócone na konto, z którego dokonywana była płatność.

W tej kwestii zapraszamy do kontaktu mailowego z Działem Wsparcia klienta: [email protected]

W aplikacji mobilnej przechodząc do zakładki TWOJE KONTO można zaznaczyć opcję “wyślij prośbę o usunięcie konta”. Twoje konto zostanie usunięte w ciągu 48h.

Jeśli pojawi się problem z zablokowanym kontem skontaktuj się z Nami poprzez messegera Teoria na Prawo Jazdy z Prawko.pl, Discorda prawko.pl lub drogą mailową: [email protected].

Zmiana adresu e-mail jest możliwa tylko i wyłącznie po przez kontakt z działem wsparcia klienta.

Możesz skontaktować się z nami poprzez:
1. Messenger: Teoria na Prawo Jazdy z Prawko.pl
2. Discord: prawko.pl
3. E-mail: [email protected]
4. Kontakt telefoniczny: 660-642-630 / 605-108-602
5. Whatsapp: 784-585-015

Będąc zalogowanym na swoje konto wybierz przycisk MOJE KONTO, wówczas pojawią się informację o Twoim koncie. Po prawej stronie pojawi się ZMIANA HASŁA. Wprowadź aktualne hasło, następnie wprowadź dwa razy nowe hasło i wybierz ZAPISZ HASŁO.

Jeśli zapomniałeś swojego hasła do konta możesz je zmienić przechodząc do strony na której następuje logowanie. Pod oknem logowania należy kliknąć przycisk “nie pamiętasz hasła?” następnie wpisać swój login (adres e-mail lub numer telefonu). Na wskazane dane zostanie wysłany link, który pozwoli Ci ustanowić nowe hasło.

Przejdź na stronę prawko.pl, następnie w prawym górnym rogu wybierz opcję “zaloguj/zarejestruj”. Po lewej stronie wypełnij pole z logowaniem podając swój adres e-mail lub numer telefonu i hasło, które ustanowiłeś/aś.

Przejdź na stronę prawko.pl, następnie w prawym górnym rogu wybierz opcję “zaloguj/zarejestruj”. Wypełnij pole z rejestracją i zaakceptuj regulamin. Na wskazany adres e-mail otrzymasz wiadomość z z linkiem do ustanowienia hasła. Ustaw hasło, następnie przejdź na prawko.pl i zaloguj się.

Dostęp na stronie www.prawko.pl można przedłużyć za pomocą cennika. Po zalogowaniu na konto przechodzimy do zakładki cennik, wybieramy interesujący nas pakiet i dokonujemy płatności. Po opłaceniu pakietu, dostęp zostaje automatycznie przedłużony.

Każdy pakiet na stronie www.prawko.pl posiada te same produkty: dostęp do wykładów live, podręcznika, testów oraz egzaminu. Pakiety różnią się jedynie ceną oraz długością dostępu do materiałów szkoleniowych.

Nie, kupon można zrealizować jedynie w przeglądarce internetowej na stronie www.prawko.pl/kupon

Jeżeli nie posiadasz konta na stronie prawko.pl:

1. Przejdź na stronę do realizacji kuponu, tj. www.prawko.pl/kupon

2. Uzupełnij pole kod z kuponu oraz swój adres e-mail

3. Zatwierdź wymagane zgody

4. Kliknij przycisk “załóż konto i zrealizuj kod”

5. Na podany adres e-mail otrzymasz link do ustanowienia hasła do konta

Jeśli posiadasz konto na stronie prawko.pl:

1. Zaloguj się na swoje konto

2. Przejdź na stronę do realizacji kuponu, tj. www.prawko.pl/kupon

3. Wpisz kod z kuponu, natomiast adres e-mail powienien zostać uzupełniony automatycznie

4. Kliknij przycisk “aktywuj”, a materiały szkoleniowe pojawią się na Twoim koncie

Kod z kuponu można zarejestrować tylko i wyłącznie na adres e-mail. Jeżeli kursant posiada założone konto na numer telefonu aby zrealizować kupon musi skontaktować się bezpośrednio z działem wsparcia klienta ([email protected]) podając kod z kuponu oraz login do konta (numer telefonu). Konsultant poprzez system wykorzysta kupon na podane przez kursanta konto.

Pytania na stronie www.prawko.pl są pytaniami oficjalnymi, z bazy Ministerialnej. Dlatego też ucząc się z materiałów dostępnym na stronie możesz mieć pewność, że na egzaminie państwowym żadne pytanie Cie zaskoczy!

Wszystkie materiały szkoleniowe znajdują się w zakładce PRZEJDŹ DO TESTÓW. Tam znajdują się wykłady na żywo, elektroniczny podręcznik, testy oraz możliwość rozwiązywania egzaminu.

Jeśli zapomniałeś swojego hasła do konta możesz je zmienić przechodząc do strony na której następuje logowanie. Pod oknem logowania należy kliknąć przycisk “nie pamiętasz hasła?” następnie wpisać swój login (adres e-mail lub nr tel). Na wskazane dane zostanie wysłany link, który pozwoli Ci ustanowić nowe hasło.

Nie, zajęcia z pierwszej pomocy muszą odbyć się w Ośrodku Szkolenia Kierowców z osobą uprawnioną do przeprowadzenia takich zajęć.

Być może wprowadzane są błędne dane do logowania. Należy upewnić się czy login i hasło są poprawne. Warto również oczyścić historię przeglądania wybierając zakres od samego początku.

Aplikację można pobrać ze strony głównej prawko.pl lub klikając bezpośrednio w poniższy link:

SYSTEM ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.ekierowca.prawko_pl&hl=pl&pli=1

SYSTEM IOS: https://apps.apple.com/pl/app/prawko-pl/id1662113126?l=pl

W takim przypadku prawdopodobnie jest przeciążona pamięć. Należy wówczas oczyścić historię przeglądania wybierając zakres od samego początku.

Dostęp zostaje dodany od momentu opłacenia dostępu lub aktywacji kuponu. Czas trwania subskrypcji można sprawdzić przechodząc do zakładki “moje konto”, w której znajdują się informacje o koncie.

Od sierpnia 2023 roku osoby, które zdadzą egzamin na prawo jazdy, nie muszą już oczekiwać na otrzymanie fizycznego dokumentu z wydziału komunikacji aby móc zgodnie z prawem kierować pojazdem. Posiadając na smartfonie zainstalowaną aplikację mObywatel, będzie można od razu wsiąść za kierownicę. Jeśli wynik egzaminu jest pozytywny, egzaminator dokonuje wpisu w elektronicznej bazie, która pozwala na wygenerowanie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy (widocznego w aplikacji mObywatel), które uprawnia do kierowania pojazdami na terytorium Polski przez 30 dni.