Nauka jazdy – prawo jazdy, część praktyczna

Liczba godzin dla kategorii prawa jazdy wynosi co najmniej:

 • Kategoria AM: 5 godzin,
 • Kategoria B + E: 15 godzin,
 • Kategoria A1, A2, A, C1, C1+E, D1+E lub T: 20 godzin,
 • Kategorie C+E lub D+E:  25 godzin,
 • Kategorie B1, B, C, D1: 30 godzin,
 • Kategoria D: 60 godzin.

Prawo jazdy – zajęcia praktyczne składają się z dwóch części:

 • nauka jazdy na placu manewrowym,
 • jazda w ruchu drogowym.

Nauka jazdy w ruchu drogowym powinna uwzględniać jazdę poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h:

 • Kategorie A1, A2, A lub B1 – co najmniej 3 godziny,
 • Kategorie B, B+E, C1, C, C1+E, D1+E lub T – co najmniej 4 godziny,
 • Kategorie D1, C+E oraz D+E  – co najmniej 10 godzin

i powinny być prowadzone łącznie na odcinku nie mniejszym niż 50 km (z wyjątkiem kategorii T) w czasie jednych zajęć.

Zgodnie z prawem czas trwania zajęć praktycznych nie może być dłuższy niż 2 godziny dziennie w okresie pierwszych:

 1. 4 godzin nauki w zakresie kategorii A1 lub A prawa jazdy,
 2. 8 godzin nauki w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy,
 3. 3 godzin dziennie – po określonych w pkt. A godzinach nauki.

Dbaj o swoje prawa. Warto zapamiętać, że:

 • instruktor prowadzący zajęcia praktyczne nie może szkolić jednocześnie więcej niż jednej osoby,
 • czas trwania godziny zajęć nauki jazdy praktycznej wynosi 60 minut.