Prawo jazdy

Aktualne zasady uzyskiwania praw jazdy, wynikające z ustawy o kierujących pojazdami, obowiązują od 2013 roku.

Każdy, kto chce otrzymać dokument, który uprawnia do kierowania pojazdem, powinien najpierw otrzymać numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) w wydziale komunikacji swojego urzędu.
Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę.

Przed uzyskaniem PKK konieczna będzie wizyta u lekarza, który wykonuje badania kierowców. Lekarz przeprowadza badanie
i decyduje, czy kandydat na kierowcę może kierować pojazdami i wydaje orzeczenie lekarskie, które należy załączyć do wniosku o wydanie prawa jazdy.

Kandydat na kierowcę ma dwie możliwości:

– samodzielnie przygotować się do egzaminu teoretycznego (w dowolnym czasie, wybranym
przez siebie miejscu, np. z prawko.pl), a następnie wziąć udział w części praktycznej nauki jazdy
w dowolnym ośrodku szkolenia kierowców (OSK)

– zapisać się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy (OSK).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD,
w którym kandydat zdawał egzamin, wysyła informację do właściwego urzędu. Po dokonaniu opłaty za wydanie prawa jazy, kierowca otrzymuje swój upragniony dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem.