znaki ostrzegawcze

OSTRZEGAWCZE

znaki nakazu

NAKAZU

znaki zakazu

ZAKAZU

znaki informacyjne

INFORMACYJNE

Znaki poziome

POZIOME

Sygnały

SYGNAŁY ŚWIETLNE

Sygnalizatory

SYGNALIZATORY

Sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

znaki uzupełniające

UZUPEŁNIAJĄCE

znaki kierunku

KIERUNKU

Sygnały dawane przez osoby uprawnione

SYGNAŁY

ZNAKI DROGOWE

znaki ostrzegawcze

OSTRZEGAWCZE

znaki nakazu

NAKAZU

znaki zakazu

ZAKAZU

znaki informacyjne

INFORMACYJNE

Znaki poziome

POZIOME

Sygnały

SYGNAŁY ŚWIETLNE

Sygnalizatory

SYGNALIZATORY

Sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

znaki uzupełniające

UZUPEŁNIAJĄCE

znaki kierunku

KIERUNKU

Sygnały dawane przez osoby uprawnione

SYGNAŁY

ZNAKI DROGOWE

Co o nich musisz wiedzieć żeby zdać egzamin na prawo jazdy?

O znakach mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Opisuje ono jakie znaki mogą znaleźć się na naszych drogach i co one konkretnie oznaczają.
Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:
1. znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
2. znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi,
3. sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory,
4. sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione,
5. sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.
Pamiętaj:

    • Znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu. Jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony.
    • Znak drogowy umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

ZNAKI DROGOWE

Co o nich musisz wiedzieć żeby zdać egzamin na prawo jazdy?

O znakach mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Opisuje ono jakie znaki mogą znaleźć się na naszych drogach i co one konkretnie oznaczają.
Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:
1. znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
2. znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi,
3. sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory,
4. sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione,
5. sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.
Pamiętaj:

    • Znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu. Jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony.
    • Znak drogowy umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.