q449.jpg

Pytanie: Czy możesz poruszać się samochodem osobowym wyposażonym na stałe w opony różnej konstrukcji na kołach jednej osi?

Dr Prawko odpowiada: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia precyzuje tę kwestię, zabraniając korzystania na jednej osi pojazdu z opon o rożnej konstrukcji, jak również różnej rzeźbie bieżnika.

Skip to content