Pytanie: Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym z lewej strony na pas ruchu?

Dr Prawko odpowiada: Wyjeżdżając z obiektu przydrożnego (w tym przepadku stacji paliw), jesteśmy włączającym się do ruchu, a to zobowiązuje nas do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom i pieszym poruszającym się po drodze, ana którą chcemy wjechać.

Skip to content