Pytanie: Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Prawo o ruchu drogowym nakłada na kierującego pojazdem, który jedzie za pojazdem oznaczonym niebieską tablicą z literą L lub przejeżdża obok takiego pojazdu jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Film prezentuje sytuację odpowiadającą wymaganiom przepisów. Przed pojazdem porusza się “eLka”, więc nie mamy wątpliwości, że jadąc za tym pojazdem, którym kieruje osoba uczącą się, co oznacza, że nie posiada jeszcze umiejętności kierowania pojazdem i może wykonać jakiś nieprzewidziany manewr. Dlatego trzeba być przygotowanym na wszystko.

Skip to content