IMG_0524d5org.jpg

Pytanie: Czy zakaz określony tym znakiem obowiązuje Cię do najbliższego skrzyżowania?

Dr Prawko odpowiada: Znak należy do grupy znaków zakazu, które z zasady obowiązują od miejsca ustawienia do najbliższego skrzyżowania (chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej). W tym przypadku mamy do czynienia ze znakiem B-33 „ograniczenie prędkości do liczby wskazanej na znaku”. On również obowiązuje od miejsca ustawienia do najbliższego skrzyżowania (ale może też być odwołany innym znakiem (odwołaniem znakiem B-34 'koniec ograniczenia prędkości) lub znakiem wskazujacym na inną prędkość, np. D-40 „strefa zamieszkania” lub po prostu innym znakiem B-33 wskzzujacym na inną prędkość.

Skip to content