Pytanie: Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?

Dr Prawko odpowiada: Na filmie jest spora ilość informacji: tablice wskazujące na szpital, po lewej zaparkowany stoi pojazd oznaczony niebieską tablicą z wizerunkiem osoby na wózku inwalidzkim, a przez jezdnię do tego pojazdu ktoś pcha wózek inwalidzki. Kwestię tę reguluje art. 26 ust. 7 ustawy prawo o ruchu drogowym, nakazując kierujacemu pojazdem, widząc osobę używającą specjalnego znaku (np. biała laska) lub osobę o widocznej niesprawności ruchowej (np. osoba na wózku jak na filmie) zatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia.

Skip to content