v3_SPSCD_L3T1_023.jpg

Z punktu widzenia prawa karnego można wyróżnić dodatkową kategorię – katastrofy w ruchu lądowym. Zalicza się do niej zdarzenia zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób (przyjmuje się, że co najmniej 10) albo mieniu w wielkich rozmiarach (o wartości przynajmniej 1 000 000 zł).

Skip to content