Zasada ograniczonego zaufania oznacza, że każdy uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy ruchu przestrzegają obowiązujących przepisów ruchu drogowego, chyba, że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

 

W tych sytuacjach należy zachować zasadę ograniczonego zaufania:

Zasada ograniczonego zaufania- dzieci

Zasada ograniczonego zaufania- skrzyżowanie

Zasada ograniczonego zaufania- skrzyżowanie

Skip to content