Pytanie: Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności nie wynika z przepisów prawa. Art. 58 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym nakłada obowiązek zachowania szczególnej ostrożności wyłącznie w trakcie omijania takiego pojazdu i to tylko w czasie kiedy wsiadają do niego lub wysiadają osoby.

Skip to content