Skrzyżowanie to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia. Określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.

Przeczytaj również:

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Skrzyżowanie dróg

Skrzyżowanie dróg równorzędnych

Skip to content