v3_l1t1_13_100_ostroznosc008_01.jpg

Szczególna ostrożność to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Szczególną ostrożność należy zachować m.in. podczas wyprzedzania.

Skip to content