Pytanie: Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie?

Dr Prawko odpowiada: Kluczem do prawidłowego rozwiązania tego pytania jest hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych określona w art. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który to określa, które sygnały i znaki są najważniejsze. W artykule tym wskazane jest, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi. Na filmie widzimy policjanta stojącego bokiem do nadjeżdżającego pojazdu. Taka postawa jest odpowiednikiem sygnału zielonego na sygnalizatorze, co oznacza, że możemy wjechać na to skrzyżowania pomimo widocznego czerwonego światła sygnalizatora.

Skip to content