v3_l1t1_11_092_nostroznosc004.jpg

W Prawie o ruchu drogowym obowiązek zachowania ostrożności łączy się z obowiązkiem unikania wszelkich zachowań (zarówno działań jak i zaniechań), które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Należy to rozumieć przede wszystkim jako nakaz unikania ryzyka.

Przeczytaj również:

Zachowanie ostrożności

Skip to content