Dzień: 09.10.2023

Godzina: 12:00

Kategoria: Kat. C

Wykładowca: Leszek Hołyński

Opis: [Wykład 1, Wiadomości ogólne, Pojęcia podstawowe, Podstawowe manewry na drodze, Przecinanie się kierunków ruchu, Zasady obowiązujące przy przejazdach kolejowych i tramwajowych, Zachowanie na drodze, Prędkość pojazdu i hamowanie, Zatrzymanie i postój, holowanie, Światła zewnętrzne pojazdu oraz ich kontrolki, Rodzaje znaków drogowych., Znaki ostrzegawcze, Znaki nakazu, znaki zakazu, Znaki informacyjne., Znaki kierunku i miejscowości., Znaki uzupełniające, Znaki drogowe poziome, Sygnały świetlne, dźwiękowe i wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczane na drodze]

Skip to content