Nowe pytania egzaminacyjne maj 2020

Pytanie Poprawna odpowiedź Zakres struktury Liczba punktów Kategorie
Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym z lewej strony rowerzystą? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy ten znak ostrzega o niebezpieczeństwie? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy ten znak ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji znajdujesz się na drodzę z pierwszeństwem? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania dróg, na którym pierwszeństwo jest ustalone znakami drogowymi? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy ten znak ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania z wlotem drogi jednokierunkowej występującej z lewej strony? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną znajdującą się po lewej stronie? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o wyznaczonym na drodze przejściu dla pieszych? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o zwężeniu jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy na najbliższym skrzyżowaniu musisz ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy za widocznym znakiem możesz się spodziewać trzech niebezpiecznych zakrętów w lewo? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o zwężeniu jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem przejazdu? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania o ruchu okrężnym? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji musisz zatrzymać się dokładnie przed znakiem pionowym “Stop”? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy wolno Ci kontynuować jazdę w prawo bez zatrzymania? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo bez zatrzymania się? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy widoczny znak informuje Cię, że wjeżdżasz na drogę jednokierunkową? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy na najbliższym skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy w obu kierunkach? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy zgodnie z wskazanym z prawej strony znakiem pionowym, masz obowiązek kontynuować jazdę prosto na najbliższym skrzyżowaniu? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy widoczny znak informuje Cię, że wjeżdżasz na drogę jednokierunkową? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy widoczny znak oznacza koniec autostrady? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy widoczny znak oznacza koniec drogi ekspresowej? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji bezpośrednio za tym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy za widocznym znakiem urządzenia wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy ten znak oznacza koniec drogi ekspresowej? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci zaparkować pojazd po lewej stronie drogi? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy z pasa który zajmujesz wolno Ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy widoczny znak ostrzega Cię o miejscu wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy widoczny znak informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o trzech niebezpiecznych zakrętach? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz zawsze pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy jadąc samochodem osobowym wolno Ci skręcić w prawo za tym znakiem? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy zbliżasz się do skrzyżowania drogą z pierwszeństwem przejazdu? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji bezpośrednio za widocznym znakiem kończy się droga ekspresowa? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy widoczna linia podwójna ciągła rozdziela pasy ruchu przeznaczone dla ruchu o tym samym kierunku jazdy? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę lewym pasem ruchu, jeśli prawy pas jest wolny? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji jedziesz drogą jednokierunkową? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji jedziesz jezdnią o dwóch pasach ruchu? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zatrzymania się? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytucji musisz zachować szczególną ostrożność? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji zamierzając wrócić na prawy pas masz obowiązek sygnalizować ten zamiar prawym kierunkowskazem? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy postój w tym miejscu jest dozwolony? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy zatrzymanie w tym miejscu jest dozwolone? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji należy zatrzymać się przed widoczną linią bezwzględnego zatrzymania – stop? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci użyć sygnału dźwiękowego? Nie PODSTAWOWY 2 B
Zamierzasz skręcić w prawo. Czy musisz sygnalizować zamiar tego manewru prawym kierunkowskazem? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo na skrzyżowaniu? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy na widocznym przejściu dla pieszych wyprzedzanie jest dozwolone? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd na poboczu? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy wyprzedzając rowerzystów musisz zachować szczególną ostrożność? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy wolno Ci wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli podnoszenie zapór nie zostało zakończone? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy zamierzając skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu musisz sygnalizować ten manewr kierunkowskazem? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z przeciwka na wprost? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowania rowerzysty? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji powinieneś ustąpić pierwszeństwa pieszemu? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji masz prawo przekroczyć dopuszczalną prędkość, by jak najszybciej zakończyć manewr wyprzedzania? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji zatrzymanie przy prawej krawędzi jezdni jest dozwolone? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę lewym pasem ruchu? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji musisz zachować szczególną ostrożność? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci zaparkować pojazd na poboczu? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy kierujący pojazdem zaprzęgowym jest obowiązany zawsze poruszać się po poboczu? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu zaprzęgowego? Tak PODSTAWOWY 2 B
Zamierzasz skręcić w prawo, a kierujący nadjeżdżający z przeciwka planuje skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo? Tak PODSTAWOWY 3 B
Zamierzasz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka planuje jechać na wprost. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Nie PODSTAWOWY 3 B
Zamierzasz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka planuje jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci jechać na wprost przez skrzyżowanie? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji, kierując samochodem osobowym, wolno Ci kontynuować jazdę na wprost? Tak PODSTAWOWY 3 B
Kierujesz samochodem osobowym z przyczepą lekką. Czy wolno Ci wjechać na drogę za widocznym znakiem zakazu? Tak PODSTAWOWY 3 B
Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka planuje skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy przed znakiem “Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” należy się zatrzymać w każdej sytuacji? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy na najbliższym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed każdym pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Nie PODSTAWOWY 3 B
Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony planuje skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpienia mu pierwszeństwa? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji prawy skrajny pasu ruchu przeznaczony jest tylko dla pojazdów szynowych? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji widoczny znak po prawej informuje Cię, że zbliżasz się do przystanku tramwajowego? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę na wprost prawym skrajnym pasem ruchu? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji masz obowiązek umożliwić pasażerom opuszczenie tramwaju, który zatrzymał się na przystanku? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę przez skrzyżowanie? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji musisz zmienić pas ruchu na lewy? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy widoczny znak oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od 3 metrów? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy za widocznym znakiem wolno Ci unieruchomić pojazd na dłużej niż 1 minutę? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji postój samochodu osobowego kołami jednego boku na chodniku 2 metry przed tym znakiem jest dozwolony? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji masz obowiązek użyć sygnału dźwiękowego w celu ostrzeżenia dzieci, aby nie wbiegały na jezdnie? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się dokładnie przed przejściem dla pieszych? Nie PODSTAWOWY 3 B
Kierujesz samochodem osobowym z przymocowanymi rowerami na dachu o łącznej wysokości 2,6 metra. Czy możesz bezpiecznie dla ładunku kontynuować jazdę na wprost? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy zmieniając pas ruchu nieoznaczony znakami drogowymi jesteś zwolniony z sygnalizowania tego manewru odpowiednim kierunkowskazem? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną znajdującą się po lewej stronie? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji skręcając w prawo masz obowiązek sygnalizować ten manewr kierunkowskazem? Tak PODSTAWOWY 2 B
Zamierzasz skręcić w prawo do bramy. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Tak PODSTAWOWY 2 B
Kierujesz pojazdem z instalacją gazową LPG. Czy widoczny znak po prawej nakazuje Ci skręcić w prawo za 150 metrów? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do obiektów z materiałami niebezpiecznymi? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy ten znak dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas ruchu na prawy? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wjeżdżając do tunelu musisz utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 100 metrów? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą jednokierunkową podporządkowaną znajdującą się po prawej stronie? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy wolno Ci w tej sytuacji używać świateł drogowych? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji sygnał żółty migający zezwala na wjazd za sygnalizator? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Tak PODSTAWOWY 3 B
Zamierzasz skręcić w prawo na skrzyżowaniu. Czy musisz sygnalizować ten manewr prawym kierunkowskazem? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy znak “Nakaz jazdy prosto” obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji wyjeżdżasz ze strefy zamieszkania? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy za tym znakiem wolno Ci poruszać się z dowolną prędkością? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wjeżdżasz na obszar zabudowany? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy widoczny znak oznacza początek lub kontynuację jezdni, na której odbywa się ruch dwukierunkowy? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji należy zatrzymać się w bezpiecznej odległości od przejścia dla pieszych? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji masz obowiązek użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec dzieci, że zbliżasz się do przejścia? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać samochód osobowy kołami jednego boku na chodniku po prawej stronie jezdni? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci się zatrzymać przy lewej krawędzi jezdni? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy widoczny znak wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy na najbliższym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w lewo? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy ten znak oznacza koniec drogi z pierwszeństwem? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji należy się zatrzymać przed sygnalizatorem jeśli nie wymaga to gwałtownego hamowania? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji następnym sygnałem dla pasa ruchu, którym się poruszasz będzie sygnał czerwony? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy widoczna pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Tak PODSTAWOWY 1 B
Kierujesz samochodem osobowym. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę środkowym pasem, jeśli prawy pas jest wolny? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo zanim pieszy wejdzie na zajmowany przez Ciebie pas ruchu? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy sygnał żółty migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał zielony? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy sygnał żółty migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji ograniczenie prędkości dotyczy tylko skrajnego prawego pasa ruchu? Nie PODSTAWOWY 1 B
Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Czy masz obowiązek sygnalizować ten manewr lewym kierunkowskazem? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji musisz zachować szczególną ostrożność i uważać na pojazdy nadjeżdżające z prawej strony? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejścia dla pieszych, które jest szczególnie uczęszczane przez dzieci? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność mimo, że w okolicy przejścia nie widać pieszych? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy przed tak oznakowanym przejściem dla pieszych należy zawsze się zatrzymać? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do stacji obsługi technicznej? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci jeszcze zmienić pas ruchu na lewy? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci się zatrzymać przy prawej krawędzi jezdni? Nie PODSTAWOWY 2 B
Poruszasz się autostradą i zamierzasz ją opuścić. Czy hamowanie rozpoczniesz po wjeździe na pas wyłączenia (zjazdu)? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić pas na lewy? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci się zatrzymać przy żółtej linii po prawej? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy wolno Ci rozpocząć wyprzedzanie pod wiaduktem? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę zajmowanym pasem, jeżeli dwa pasy po prawej są wolne? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci jeszcze zmienić pas na prawy? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy na autostradzie wolno Ci poruszać się dowolnym pasem ruchu niezależnie od sytuacji na drodze? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji jesteś informowany o zbliżaniu się do punktu poboru opłat za przejazd autostradą? Nie PODSTAWOWY 1 B
Zamierzasz zjechać z autostrady w kierunku Pruszkowa. Czy powinieneś zmienić pas ruchu na prawy? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji znaki informują Cię o końcu pasa ruchu po prawej stronie jezdni? Nie PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji znaki informują Cię o końcu pasa ruchu po lewej stronie jezdni? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji znaki informują Cię o końcu drogi ekspresowej? Tak PODSTAWOWY 1 B
Poruszasz się z prędkością 110 km/h. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji ograniczenie prędkości 90 km/h dotyczy tylko jednego skrajnego prawego pasa ruchu? Nie PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci jeszcze zmienić pas ruchu na prawy? Nie PODSTAWOWY 2 B
Kierujesz samochodem osobowym. Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci wyprzedzać? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę środkowym pasem ruchu? Tak PODSTAWOWY 1 B
Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować wyprzedzenie? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji należy sygnalizować manewr wyprzedzania odpowiednim kierunkowskazem? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w tej sytuacji należy zatrzymać się przed sygnalizatorem? Nie PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji należy sygnalizować zamiar zmiany pasa prawym kierunkowskazem? Tak PODSTAWOWY 2 B
Czy w tej sytuacji wjeżdżasz na autostradę? Nie PODSTAWOWY 1 B
Autobus po prawej stronie nie sygnalizuje zamiaru zmiany pasa ruchu. Czy w tej sytuacji musisz się zatrzymać? Nie PODSTAWOWY 3 B
Autobus po prawej stronie nie sygnalizuje zamiaru włączenia się do ruchu. Czy w tej sytuacji musisz się zatrzymać? Nie PODSTAWOWY 3 B
Autobus po prawej stronie nie sygnalizuje zamiaru zmiany pasa ruchu. Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować omijanie autobusu? Tak PODSTAWOWY 3 B
Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami koloru czerwonego i zielonego zgodnie z przepisami umożliwiają przejazd pojazdu uprzywilejowanego tworząc tzw. “korytarz życia” ? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w przedstawionej sytuacji kierujący zespołem pojazdów nr 1 zachował się właściwie? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami zgodnie z przepisami umożliwili swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, tworząc tzw. “korytarz życia” ? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w tej sytuacji bezpośrednio za pojazdem uprzywilejowanym dozwolone jest poruszanie się dowolnych pojazdów? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 3 przejeżdża przed pojazdem nr 2? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 2 przejeżdża przed pojazdem nr 3? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 3 przejeżdża przed pojazdem nr 2? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 3 ma obowiązek umożliwić kierującemu pojazdem nr 2 zmianę pasa ruchu? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni kierujący pojazdem nr 4 przejeżdża przed kierującym pojazdem nr 2? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący zespołem pojazdów, który zatrzymał się na środku tej jezdni, zachował się prawidłowo wobec kierującego pojazdem uprzywilejowanym straży pożarnej ? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący pojazdami utworzyli prawidłowo “korytarz życia” w celu umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący pojazdami w sposób właściwy umożliwili swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy wszyscy kierujący w sposób właściwy zapewniają swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego ? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób przedstawiony na zdjęciu może skorzystać kierujący pojazdem pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej ? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący tym pojazdem, nie należącym do zarządcy drogi, może skorzystać z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, do której zbliża się celem usunięcia zawilgocenia w miejscu wypadku ? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący jadący lewym pasem ruchu ciągnikiem siodłowym z cysterną ma obowiązek już w tym miejscu umożliwić pojazdowi jadącemu przed Tobą zmianę pasa ruchu na sąsiedni? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić pojazdowi jadącemu przed Tobą zmianę pasa ruchu na prawy? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić tobie zmianę pasa ruchu ? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić już w tym miejscu zmianę pasa ruchu pojazdowi jadącemu przed Tobą? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu po ominięciu tego znaku ma obowiązek umożliwić Tobie zmianę pasa ruchu ? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący pojazdem koloru białego znajdujący się na lewym pasie ruchu w sposób właściwy umożliwia przejazd pojazdu uprzywilejowanego ? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy pokazana sytuacja przedstawia poprawnie utworzony “korytarz życia”? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w przedstawionej sytuacji żółty pojazd pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej może poruszać się po drodze przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek zjechać w prawo ? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, pojazd koloru białego poruszający się prawym pasem może wjechać na sąsiedni pas ruchu ? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, masz obowiązek umożliwić wjazd pojazdowi ciężarowemu z przyczepą? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo liczyć, że poruszający się obok pojazd umożliwi tobie zmianę pasa ruchu? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi nr 2? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1 ma obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu kierującemu pojazdem nr 2? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący tymi pojazdami umożliwili swobodny przejazd pojazdom uprzywilejowanym tworząc tzw. “korytarz życia”? Tak PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący pojazdem ciężarowym, zatrzymując się w tym miejscu postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami ? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,PT,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący pojazdami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami usunęli się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego ? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w wyjątkowej sytuacji np.ratowania życia, przy zachowaniu szczególnej ostrożności,możesz skorzystać z drogi pojazdu uprzywilejowanego? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący samochodem ciężarowym z cysterną jest obowiązany umożliwić pojazdowi jadącemu prawym pasem zmianę pasa na sąsiedni ? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1
Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami są obowiązani umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdom znajdującym się na pasie zanikającym ? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy masz obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy kierujący ma obowiązek stosować tzw. “jazdę na suwak”, gdy nie ma znacznego zmniejszenia prędkości ? Nie PODSTAWOWY 2 A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Czy w przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w lewo? Nie PODSTAWOWY 3 B