Dzień: 17.01.2024

Godzina: 12:00

Kategoria: Kat. C

Wykładowca: Leszek Hołyński

Opis: [Wykład 2, Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność kierowcy oraz posiadacza pojazdu, Obowiązkowe wyposażenie pojazdu, warunki techniczne, wymagane dokumenty, Dokumenty w pojeździe, planowanie tras, Kontrola w ruchu drogowym., Mandaty i punkty karne, Ubezpieczenia pojazdów, Zasady przewozu ładunków]

Skip to content