l7t1_03_007_kategorie0008

Myślisz, ze posiadanie prawa jazdy kategorii B umożliwia Ci jedynie prowadzenie samochodu osobowego? Mylisz się! Paleta możliwości jest znacznie szersza. Posiadając ten dokument możesz:

  • kierować pojazdem samochodowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu lub motocykla (z zastrzeżeniem przedstawionym w dalszej części wpisu),
  • kierować zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz z przyczepy lekkiej,
  • kierować zespołem pojazdów, złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg. Wymienionym zespołem pojazdów, pod warunkiem, że przekracza 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej kierować może osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (kod 96),
  • kierować pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM – motorowerem, czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość jazdy ograniczona jest do 45 km/h.,
  • kierować ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
  • kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg – w przypadku jeżeli posiadasz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.
Skip to content