1A1330.jpg

Pytanie: Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem?

Dr Prawko odpowiada: Znak ten ma zastosowanie do samochodów ciężarowych, których dmc przekracza 2,5 tony, co nie oznacza że samochody osobowe mające większą dmc niż wskazana na znaku nie mogę wjeżdżać za znak.

Skip to content