1B101.jpg

Pytanie: Czy kierując pojazdem masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Definicja szczególnej ostrożności oznacza sposób zachowania na drodze, polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Już z samej tej definicji wynika, że nie musimy stale zachowywać szczególnej ostrożności. Tylko w sytuacjach wskazanych w poprzednim zdaniu oraz w wymienionych jako obowiązkowe w przepisach prawa o ruchu drogowym.

Skip to content