Cześć! Wykład z 30 maja został przełożony na 29 maja ze względu na dzień wolny. W środę wykłady rozpoczynamy o 16.10. Do zobaczenia!

Pytanie: Czy kierując pojazdem we mgle masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 30 nakłada na kierującego pojazdem obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami (np. dym na drodze spowodowany wypalaniem traw).

Skip to content