W11_suwak_305.jpg

Pytanie: Czy kierujący ma obowiązek stosować tzw. „jazdę na suwak”, gdy nie ma znacznego zmniejszenia prędkości ?

Dr Prawko odpowiada: W tej sytuacji nie wystąpiła sytuacja nieprzewidziana, związana z nagłym spowolnieniem ruchu, a pojazd wyjeżdżający z prawej strony porusza się pasem kończącym się. kierowaca jest o tym fakcie informowany znakami poziomymi, co oznacza że to miejsce nie spełnia warunków jazdy na suwak.

Skip to content