30079_2.jpg

Pytanie: Czy masz obowiązek stosowania się do poleceń i sygnałów dawanych przez osobę wykonującą roboty na drodze na zlecenie zarządcy drogi?

Dr Prawko odpowiada: Hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych, jako ten najważniejszy, wskazuje na osoby kierujące ruchem. Osoby te wymienione są między innymi w art. 6 ustawy prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu w sprawie kierowania ruchem drogowym. Zdjęcie przedstawia pracownika firmy budowlanej (zajmującej się budową dróg). Pracownicy tych firm mogą po ukończonym szkoleniu i otrzymaniu Zaświadczenia o ukończonym szkoleniu wydanym przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wydawać polecenia uczestnikom ruchu, poprzez zatrzymanie pojazdu lub wskazanie do kontynuowania jazdy. Trzeba ich słuchać tak samo jak kierującego ruchem policjanta.

Skip to content