1B124.jpg

Pytanie: Czy na tej drodze zawsze masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?

Dr Prawko odpowiada: W strefie ruchu, występują drogi publiczne i przynajmniej jedna z dróg jest drogą wewnętrzną. Administrator sam ustala organizację ruchu na tym obszarze. Może więc uznać, że jedna droga jest drogą z pierwszeństwem, a inna podporządkowaną. Dlatego nie można stwierdzić, że zawsze muszę ustępować pierwszeństwa, gdyż mogę w tej strefie również korzystać z drogi z pierwszeństwem, lub wynikającego z zasady “prawej ręki:. W strefie ruchu pieszy będzie miał pierwszeństwo wyłącznie jeśli ruch będzie odbywał się na tych samych płaszczyznach, np. parkingi przed hipermarketami. W pytaniu pojawia się jednak zapytanie “czy zawsze?”. Oczywiście że nie zawsze.

Skip to content