Cześć! Wykład z 30 maja został przełożony na 29 maja ze względu na dzień wolny. W środę wykłady rozpoczynamy o 16.10. Do zobaczenia!

Pytanie: Czy omijając tak oznakowany pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Film prezentuje pojazd oznaczony tablicą informującą, o przewozie osób niepełnosprawnych. Obok, przy pojeździe widoczna jest osoba siedząca na wózku inwalidzkim. Taka sytuacja znalazła odzwierciedlenie w art. 58 ustawy prawo o ruchu drogowym, w którym ustawodawca nakłada na kierującego pojazdem obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas omijania takiego pojazdu (kiedy odbywa się wsiadanie lub wysiadania) włącznie z zatrzymaniem jeśli byłaby taka potrzeba.

Skip to content