1A261.jpg

Pytanie: Czy ten znak poziomy oznacza obszar wyłączony z ruchu?

Dr Prawko odpowiada: Widoczna na fotografii linia przedstawia znak drogowy poziomy P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe. Znak ten informuje, że wyznaczony pas ruchu jest pasem: 1) ruchu powolnego; 2) zanikającym albo 3) przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.Nie jest więc obszarem wyłączonym z ruchu, a integralną częścią drogi.

Skip to content