Pytanie: Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować jedynie ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Prawo o ruchu drogowym nakazuje kierującemu pojazdem zbliżającemu się do przejścia dla pieszych, oprócz zachowania szczególnej ostrożności nakazuje również zmniejszyć prędkość. Art. 26 Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście

Skip to content