Pytanie: Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Prawo o ruchu drogowym w art. 15a ust. 6 pkt 5 nakłada na kierującego pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych obowiązek zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który na przejściu się znajduje. Na filmie widzimy osoby oczekujące na możliwość wkroczenia na przejście. Ale nawet gby ich tam nie było, to i tak zgodnie z przepisami, należy zachować szczególną ostrożność.

Skip to content