Pytanie: Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać pojazd?

Dr Prawko odpowiada: Widzimy nadjeżdżający pojazd, który zbliża się do zaparkowanego pojazdu oznaczonego tablicą wskazującą na przewóz osób niepełnosprawnych. Manewr przejeżdżania obok nieruchomego uczestnika ruchu lub przeszkody nazywa się omijaniem. Prawo o ruchu drogowym nakazuje kierującemu pojazdem, który omija taki pojazd zachować szczególną ostrożność, a w razie potrzeby zatrzymać się. Na filmie widzimy jeszcze dodatkowo osobę na wózku inwalidzkim. W takiej sytuacji przepisy nakazują umożliwić takiej osobie przekroczenie jezdni nawet jeśli znajduje się ona poza przejściem dla pieszych.

Skip to content