Pytanie: Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Na filmie widzimy jadący pojazd, który zbliża się do przejścia dla pieszych (a także do skrzyżowania widocznego za przejściem). Przepisy prawa o ruchu drogowym nakładają w takiej sytuacji na kierującego pojazdem obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, zmniejszenia prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Skip to content