Pytanie: Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Przepisy prawa o ruchu drogowym nakładają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, które są wymienione w ustawie.Na filmie widzimy podogrszą widoczność będącą wynikiem zalegającej mgły. Jest to jeden z kilku obowiązków zachowania szczególnej ostrożności, polegającej na dostosowaniu między innymi prędkości, uzależnionej od widoczności, dawania krótkotrwałych sygnałów w trakcie wyprzedzania, czy chociażby używania właściwych świateł.

Skip to content