004D11orgbm.jpg

Pytanie: Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału świetlnego?

Dr Prawko odpowiada: Na skrzyżowaniu widoczny jest sygnalizator, ale również znajduje się na nim policjant kierujący ruchem. Postawa policjanta oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie, ale zabrania tego czerwony sygnał sygnalizatora. Jest konflikt. Ale jeśli spojrzymy do art. 5 Prawa o ruchu drogowym, to wyczytamy w nim, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi. Więc w tej sytuacji nie zwracamy uwagi na sygnalizator,a wyłącznie na policjanta.

Skip to content