GIMBUS4Dorg.jpg

Pytanie: Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość?

Dr Prawko odpowiada: Przepisy praw o ruchu drogowym nakładają na kierującego pojazdem, kiedy zbliża się do miejsca postoju autobusu szkolnego, obowiązek zmniejszenia prędkości, a w razie potrzeby zatrzymania się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru. Na zdjęciu widzimy autobus stojący w zatoce, którego kierujący zasygnalizował lewym kierunkowskazem chęć wyjazdu z zatoki. Czyli spełnione są wszystkie wskazane w pierwszym zdaniu obowiązki nałożone na kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju.

Skip to content