Pytanie: Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym z lewej strony na pas ruchu?

Dr Prawko odpowiada: Zgodnie z art. 17 ustawy prawo o ruchu drogowym, włączanie się do ruchu następuje między innymi podczas wyjazdu z obiektu przydrożnego. Na filmie widzimy taki obiekt jakim jest stacja paliw. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Dlatego pojazd poruszający się jezdnią z naszej lewej strony ma pierwszeństwo.

Skip to content