Pytanie: Czy w tej sytuacji musisz zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Szczególną ostrożność zobowiazani jesteśmy zachować w sytuacjach wymienionych w prawie o ruchu drogowym. Film nie prezentuje żadnej okoliczności wskazującej na potrzebę jej zastosowania. Ale warto pamiętać, żeby zawsze zachowaywać ostrożność. Samą ostrożność.

Skip to content