Pytanie: Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z przeciwka na wprost?

Dr Prawko odpowiada: Uważnie obserwuj film, a szczególnie oznakowanie po prawej stronie. Nie ma tam znaków, które mogłyby wskazywać na określenie pierwszeństwa przejazdu, co oznacza, że dojeżdżamy do skrzyżowania równorzędnego, na którym pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. W momencie, kiedy ustawimy pojazd do skrętu w lewo, z naszej prawej strony będzie pojazd jadący z naprzeciwka na wprost, któremu musimy ustąpić pierwszeństwo przejazdu przez to skrzyżowanie.

Skip to content