Pytanie: Czy w tej sytuacji widoczny bezpośrednio przed tobą znak poziomy wyznacza miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakiem pionowym B-20 „STOP”?

Dr Prawko odpowiada: Za znakiem STOP widoczny jest poziomy znak “linia bezwarunkowego zatrzymania”, wskazująca miejsce w którym należy zatrzymać pojazd przed wjazdem na skrzyżowanie.

Skip to content