Pytanie: Czy w tej sytuacji, włączając się do ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Na filmie nie widzimy żeby zatrzymanie wynikało ze znaków drogowych. Można więc przypuszczać, że zatrzymanie nastąpiło z woli kierującego pojazdem,a w związku z tym spełniony będzie obowiązek wynikający z prawa o ruchu drogowym, mówiący o tym, że włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Skip to content