Pytanie: Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać samochód osobowy kołami jednego boku na chodniku po prawej stronie jezdni?

Dr Prawko odpowiada: Film prezentuje znak drogowy B-36 “zakaz zatrzymywania” z tabliczka T-25b “kontynuacja zakazu wyrażonego znakiem”. Sam znak B-36 zabrania zatrzymywania się po tej stronie drogi, przy której jest ustawiony. Defincja drogi okrślona w Prawie o ruchu drogowym mówi, że za drogę uważa się wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Powyższe oznacz, że chodnik jest również częścią drogi, a więc zatrzymanie jest również zabronione na chodniku.

Skip to content