1.5.2.-9_10IMG_6359d8orgbm.jpg

Pytanie: Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić?

Dr Prawko odpowiada: Zabrania się między innymi zawracania w miejscu, w którym mogłoby to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub ruch ten utrudnić. Otoczenie drogi wskazuje na obszar niezabudowany, a na drodze obowiązuje maksymalna prędkość do 90 km/h. Manewr zawracania w takim miejscu wymaga czasu, a w tym czasie mogłoby nadjechać inne pojazdy, dla których ten manewr mógłby stwarzać zagrożenie. Ponadto linie ciągłe P-7b usytuowane po obu stronach pasów ruchu oznaczają zakaz wjazdu na pobocze kierującym samochodami. Wynika z tego, że wykonanie manewru zawracania nie tylko mogłoby spowodować zagrożenie BRD ale również naruszyłoby przepisy.

Skip to content