Pytanie: Czy w tej sytuacji wskazania sygnałów świetlnych są ważniejsze niż znaki drogowe?

Dr Prawko odpowiada: Prawo o ruchu drogowym wskazuje na hierarchię ważności znaków i sygnałów drogowych. W art. 5 znajduje się wskazanie, że sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi. Na filmie widzimy zielone światło sygnalizatora i znak STOP. Stosujemy się do światła, a znak STOP w tej sytuacji traktujemy tak jakby go nie było. Będzie on miał znaczenie dopiero, jak sygnalizacja zostanie wyłączona.

Skip to content