Pytanie: Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz obowiązek zatrzymać się przed skrzyżowaniem?

Dr Prawko odpowiada: Nie masz obowiązku zatrzymania się przed skrzyżowaniem. Nie ma tam znaku A-7 ustąp pierwszeństwa przejazdu, ani B-20 STOP. Przed skrzyżowanie widoczny jest znak poziomy P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu: 1) na skrzyżowaniu na wlotach dróg równorzędnych, 2) przed przejściem dla pieszych, 3) przed przystankami tramwajowymi bez wysepek, 4) przed przejazdami tramwajowymi i kolejowymi, 5) przed przejazdem dla rowerzystów, 6) przed śluzą dla rowerów, 7) przed sygnałem świetlnym. Ale jest to linia warunkowego zatrzymania, a w pytaniu pada stwierdzenie obowiązku zatrzymania, Dlatego odpowiedź NIE jest prawidłowa.

Skip to content