Cześć! Wykład z 30 maja został przełożony na 29 maja ze względu na dzień wolny. W środę wykłady rozpoczynamy o 16.10. Do zobaczenia!
W10_korytarz_200.jpg

Pytanie: Czy w wyjątkowej sytuacji np.ratowania życia, przy zachowaniu szczególnej ostrożności,możesz skorzystać z drogi pojazdu uprzywilejowanego?

Dr Prawko odpowiada: W żadnym wypadku nie można wjeżdżać na drogę dla służb ratowniczych, które są wymienione enumeratywnie w ustawie prawo o ruchu drogowym.

Skip to content