0589orgbm.jpg

Pytanie: Czy wolno Ci zawrócić na widocznym odcinku drogi?

Dr Prawko odpowiada: Oznakowanie wskazuje na drogę ekspresową. Pasem zieleni rozdzielone są jezdne, czyli mamy drogę ekspresową dwujezdniową. Wynika to z art. 22 ust. 6 pkt 3 prawa o ruchu drogowym. Na drogach ekspresowych zawracanie jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych oraz na skrzyżowaniach. Na zdjęciu nie widzimy skrzyżowania ani miejsca przeznaczonego do zawracania, czyli nie może zawracać.

Skip to content